Bản đồ vệ tinh toàn thế giới


Đây là bản đồ tuyệt vời, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng ngôi nhà , khu phố, thành phố, mảnh đất của bạn 1 cách rất rõ ràng.

http://www.wikimapia.org